معماری

لیست قیمت محصولات legrand

لیست قیمت محصولات legrand
میانگین رتبه (2) از 1 رأی

لگراند | legrand

لیست قیمت مزبور تنها جهت اطلاع کاربران از قیمت محصولات می باشد و برای دیدن توضیحات محصول مورد نظر خود از طریق منوی محصولات در بالای صفحه، محصول مورد نظر خود را انتخاب و توضیحات آن را مشاهده نمایید.

جهت آگاهی از قیمت تجهیزات شبکه Legrand و آگاهی از درصد تخفیف همکار، با قسمت فروش تماس حاصل فرمائید.

تماس با قسمت فروش

کلیه قیمتهای ذکر شده در لیست به ریال می باشند

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

کد کالاشرحقیمت
ترانک ۵۰*۱۰۵ (درب ۶۵)
۱۰۴۲۴ترانک ۵۰*۱۰۵تماس
۱۰۷۴۰سه راهیتماس
۱۰۷۸۶گوشه تختتماس
۱۰۶۱۹گوشه خارجیتماس
۱۰۶۰۵گوشه داخلیتماس
۱۰۷۰۰مسدود کنندهتماس
۱۰۵۸۲پارتیشن جدا کنندهتماس
۱۰۶۹۶قطعه اتصال بدنهتماس
۱۰۸۰۱قطعه اتصال دربتماس
۱۰۹۵۲کادر دو ماژولتماس
۱۰۹۵۴کادر چهار ماژولتماس
۱۰۹۵۶کادر شش ماژولتماس
۱۰۹۵۸کادر هشت ماژولتماس
ترانک ۵۰*۱۰۵ (درب ۸۵)
۱۰۴۲۲ترانک ۵۰*۱۰۵تماس
۱۰۵۲۲درب نرمتماس
۱۰۷۳۲سه راهیتماس
۱۰۷۸۵گوشه تختتماس
۱۰۶۲۲گوشه خارجیتماس
۱۰۶۰۲گوشه داخلیتماس
۱۰۷۰۲مسدود کنندهتماس
۱۰۵۸۲پارتیشن جدا کنندهتماس
۱۰۶۹۲قطعه اتصال بدنهتماس
۱۰۸۰۲قطعه اتصال دربتماس
۱۰۹۹۲کادر دو ماژولتماس
۱۰۹۹۴کادر چهار ماژولتماس
۱۰۹۹۶کادر شش ماژولتماس
۱۰۹۹۸کادر هشت ماژولتماس
ترانک ۵۰*۱۹۵
۱۰۴۵۲ترانک ۵۰*۱۹۵تماس
۱۰۵۲۲درب نرمتماس
۱۰۴۷۲دربتماس
۱۰۷۳۲سه راهیتماس
۱۰۷۹۲گوشه تختتماس
۱۰۶۳۵گوشه خارجیتماس
۱۰۶۰۶گوشه داخلیتماس
۱۰۷۰۷مسدود کنندهتماس
۱۰۵۸۲پارتیشن جدا کنندهتماس
۱۰۶۹۱قطعه اتصال بدنه خاریتماس
۱۰۶۹۲قطعه اتصال بدنه چسبیتماس
۱۰۸۰۲قطعه اتصال دربتماس
۱۰۹۹۲کادر دو ماژولتماس
۱۰۹۹۴کادر چهار ماژولتماس
۱۰۹۹۶کادر شش ماژولتماس
۱۰۹۹۸کادر هشت ماژولتماس
ترانک ۵۰*۱۵۰
۱۰۴۲۷ترانک ۵۰*۱۵۰تماس
۱۰۷۳۲سه راهیتماس
۱۰۷۸۹گوشه تختتماس
۱۰۶۳۵گوشه خارجیتماس
۱۰۶۰۶گوشه داخلیتماس
۱۰۷۰۳مسدود کنندهتماس
۱۰۷۴۲پارتیشن جدا کنندهتماس
۱۰۶۹۱قطعه اتصال بدنهتماس
۱۰۸۰۱قطعه اتصال دربتماس
۱۰۹۵۲کادر دو ماژولتماس
۱۰۹۵۴کادر چهار ماژولتماس
۱۰۹۵۶کادر شش ماژولتماس
۱۰۹۵۸کادر هشت ماژولتماس
ترانک ۵۰*۸۰
۱۰۴۶۲ترانک ۵۰*۸۰ با دربتماس
۱۰۴۱۲ترانک ۵۰*۸۰تماس
۱۰۵۲۱درب نرم ۶۵تماس
۱۰۷۳۵سه راهیتماس
۱۰۷۶۷گوشه تختتماس
۱۰۶۲۲گوشه خارجیتماس
۱۰۶۰۲گوشه داخلیتماس
۱۰۷۲۲مسدود کنندهتماس
۱۰۵۸۲پارتیشن جدا کنندهتماس
۱۰۶۹۱قطعه اتصال بدنهتماس
۱۰۸۰۱قطعه اتصال دربتماس
۱۰۹۵۲کادر دو ماژولتماس
۱۰۹۵۴کادر چهار ماژولتماس
۱۰۹۵۶کادر شش ماژولتماس
۱۰۹۵۸کادر هشت ماژولتماس
مکانیزم های لگراند
۷۷۲۱۰پریز برق ارت دارتماس
۷۷۲۱۴پریز برق ارت دار قرمزتماس
۵۰۲۹۹ضامن پریز UPSتماس
۶۷۷۱۲۶پریز برق ارت دار سبزتماس
۶۷۷۱۲۷پریز برق ارت دار نارنجیتماس
۷۷۵۰۵پریز برق ارت دار MKتماس
۶۷۷۱۱۰کلید تک پل پهنتماس
۶۷۷۱۱۱کلید تک پل تبدیل پهنتماس
۶۷۷۱۰۰کلید تک پل باریکتماس
۷۷۰۴۰شاسی زنگ پهنتماس
۷۷۰۳۰شاسی زنگ باریکتماس
۷۸۷۸۶پریز TV-SAT-Rتماس
۶۷۷۱۳۷پریز آنتن میانیتماس
۶۷۷۱۳۸پریز آنتن انتهاییتماس
۶۷۷۱۳۵پریز TV-SAT-Rتماس
۷۶۵۶۱پریز شبکه باریک LCS2/CAT6تماس
۷۶۵۶۴پریز شبکه پهن LCS2/CAT6تماس
۷۶۵۵۱پریز شبکه باریک LCS2/CAT5eتماس
۷۶۵۵۴پریز شبکه پهن LCS2/CAT5eتماس
۷۸۷۳۰پریز تلفن باریکتماس
۷۸۷۳۱پریز تلفن پهنتماس
۷۸۷۶۱پورت USBتماس

همچنین ببینید

اشنایدر | schneider

لیست قیمت محصولات Schneider

لیست قیمت محصولات Schneiderمیانگین رتبه (4.7) از 6 رأی چند سالی است که برند PKS …